СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ”

СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ” е независима доброволна организация на съмишленици. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, обединяващо на доброволни начала физически  и юридически лица, които приемат Устава, целите и средствата за постигането им.