Бабинден – Денят на родилната помощ

Поредна инициатива на Сдружение „ БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ ” с председател Радина Банкова към МБАЛ Проф. Д-р Параскев Стоянов

Всяка година на 21 януари отбелязваме Денят на родилната помощ – професионалният празник на акушерките и акушер-гинеколозите. На него почитаме тези, благодарение на които всеки един от нас е поел първа глътка въздух. Днешният празник, който по стар стил наричаме Бабинден,е един от големите народни женски празници.

По случай професионалния празника на акушер-гинеколозите и акушерките Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ”, катонезависима доброволна организация на съмишленици, обединяващо на доброволни начала всички, които искат да работят полза на гр. Ловеч и неговите граждани, изказваме най- сърдечни поздрави към медицинските работници – лекари, медицински сестри и акушерки. Хората, които се грижат денонощно за здравето и безопасността на родилките и новородените деца, както и на всички медицински специалисти в нашата болница.

На среща днес 21 януари с ръководството на МБАЛ „Проф. Парашкев Стоянов” членовете на Сдружението предоставиха като дарение над 150 комплекта висококачествено специализирано медицинско облекло на стойност 3000,00 лева и ваучер на стойност 300,00 лева за закупуване на необходими за работата на медиците консумативи.

Водени от своя морален дълг, считаме за важно да подкрепим медиците и всички специалисти, които работят там въпреки дългогодишните тежки условия на финансов дефицит и ежедневни несгоди.

Изразяваме нашата съпричастност и благодарност за труда, който персонала на нашата болница полага денонощно. Разбираме трудностите породени от липсата на кадри и в някои отделения недобрите условията на труд.

Съществуващите и все по-задълбочаващи се през последните години проблеми в работата на многопрофилната болница за активно лечение „Проф. Параскев Стоянов” – град Ловеч са известни на всички и доведоха до твърде противоречиво отношение на гражданството към лечебното заведение, въпреки за пример изключителния професионализъм на лекарите от отделенията като акушеро-гинекология и неонатолгия, които са оборудвани и реновирани съгласно съвременните изисквания.

Считаме, че е крайно наложително всички структури в община Ловеч заедно с ръководството на болницата, незабавно да инициират професионален дебат и да започнат работа по разработване на дългосрочна програма за развитие, която да бъде приета след широк обществен дебат, гарантиращ устойчивост на нейната бъдеща реализация.

Устойчивото развитие на нашата болница е от съществено значение за всеки един от нас и в този процес участваме всички. По наше мнение е дошло време всички заедно да осъзнаем своята отговрност и да сключим „общестен договор” за съвместни действия към реформа, защото оцеляването на болницата е част от оцеляването на града и неговите жители.

Като хора от бизнеса, се обръщаме към всички медицински специалисти, за да изкажем и за в бъдеще своята готовност да подкрепяме всички техни разумни инициативи. Готови сме да работим за тях, като окажем съдействие както с икономическа експертиза, така и с помощ в разработването на важни стратегически документи – стратегия за развитие и бизнес-планове, за набиране на средства за стипендианти и специализанти в лечебното заведение. Това разбира се е възможно само, ако медицинската общност приеме и подкрепи действия в посока промяна на сегашната ситуация. Убедени сме, че заедно можем да създадем по-добро бъдеще за Ловеч.

Днешният ден – 21 януари е известен още и като Международен ден на прегръдката, като символ на доверие и приятелство. Доверието се изгражда чрез съвместна работа и желание за взаимодействие.

Честит празник!