Проекти

Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ“ има за цел да участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството, образованието, информационни и нови технологии.